Categoría: Viviendas

Aberto o plazo para adherirse ao Plan de Vivendas Baleiras

Trátase dunha noticia importante para Ourense en materia social e integradora, como é a aprobación definitiva polo IGVS da publicación, para a súa efectiva entrada en funcionamento, das bases reguladoras do Programa de Vivendas Baleiras. Pódense consultar no seguinte enlace: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=289&fecha=20161219 Logo de se abrir un período de alegacións, as bases xa incorporan os impresos […]